Kunesdagan 2015

2016-05-12T15:31:13+02:00

Datoen er endelig satt! Neste års Kunesdaga vil bli gjennomført i perioden 30. juli til 2. august. Vi håper flest mulig setter av dagene og tilbringer de sammen med oss!