Kunesdagan har gode samarbeidspartnere som bidrar enten med pengebeløp, materiell og utstyr eller varer. De viktigste hjelpere er uansett de frivillige som legger ned mange arbeidstimer for at Kunesdagan kan arrangeres. Dersom alle gjør litt, blir mye gjort! Takk til alle som bidrar!

Finnmark fylkeskommune
20.000,- i festivalstøtte

Lebesby kommune
30.000,- i festivalstøtte og bidrar med infrastruktur

Sametinget
Inntil 25.000 i reisestøtte, samisk artist

Nærings- og fiskeridepartementet
20.000 i støtte til «fisk og sjømat»

Statkraft
Andre årsstøtte kr 20.000,-

Kunes opplevelse og handel
Hovedleverandør av varer, tjenester og overnatting

Statnett
10.000 i festivalstøtte

Grieg Seafood
10.000 i festivalstøtte

Lerøy Laksefjord AS
7.500 i festivalstøtte og leverandør av laks

Audiopartner
Leverandør av lyd, lys og backline

Mediaverkstedet
Totalleverandør av digitale løsninger

Trykkeriservice
Trykking av plakater mv

Sparebank1 Nord-Norge, Samfunnsløftet
95.000 til etablering av lekeanlegg

SalMar
30.000 til etablering av lekeanlegg

Finnmarkseiendommen FEFO har støttet med kr. 5.000,- for innkjøp av løypeslådd som brukes på vinteren for å tråkke gode skiløyper. Brukes også for å slådde scooterløyper.

De frivillige
Flere tusen dugnadstimer

Kunesdagan er så heldig å ha mange dyktige samarbeidspartnere. Vi setter stor pris på all støtte!

Her har du en oversikt over våre samarbeidspartnere 2018.

Her er en oversikt over våre samarbeidspartnere i 2017.