Logo-KunesdaganBarents musikk- og kulturforum er arrangør av Kunesdagan. Forumets formål er å arbeide for å fremme musikk- og kulturarbeid i Barentsregionen gjennom mindre arrangement og tilrettelegging av kulturtiltak alene eller i lag med andre lag og foreninger.

Hovedsaklig vil vi arrangere Kunesdagan hvert år i månedsskiftet juli og august på Kunes. Vi har arrangert Kunesdagan siden 2014, bare med ett avbrudd i 2020.

Vi er en ikke-kommersiell aktør og eventuell overskudd skal kunne tilbakeføres bygda til trivselstiltak.

Har du spørsmål, tips til aktiviteter eller lignende, kontakt oss på mailto:post@kunesdagan.no eller Alf Edvard Masternes på mobil 995 68 595.

Org.nr 882 777 162 – vi er også registrert som Grasrotmottaker.

Bankkontonr: 4910 11 76915

Takk for all hjelp og støtte til gjennomføringen av Kunesdagan.