Kunesdagan har gode samarbeidspartnere som bidrar enten med pengebeløp, materiell og utstyr eller varer. De viktigste hjelpere er uansett de frivillige som legger ned mange arbeidstimer for at Kunesdagan kan arrangeres. Dersom alle gjør litt, blir mye gjort! Takk til alle som bidrar!

Finnmark fylkeskommune bidrar med kr 20.000,-

Lebesby kommune.

Lebesby kommune bidrar med kr 30.000,-. I tillegg bidrar kommunen med veiledning, telt, lokaler og annen infrastrutur.

Statkraft bidrar med kr 20.000,-. Statkraft bidrar også med foredragsholder vederlagsfritt.

Laksefjord AS bidrar med kr 7,500 i tillegg til fersk laks.

Grieg Seafood bidrar med kr 10.000,-

Fra Statnett mottar vi kr 10.000,-

Fra SalMar-fondet har vi mottatt kr 30.000,- som bidrag til å opparbeide fotballbanen.

Kunes Opplevelse og handel bidrar med infrastruktur, overnatting, transport og andre tjenester.

Tana gull- og sølvsmie bidrar med redusert pris på tre gavekort.

Fiskeridepartementet bidrar med kr 35.000,- for prosjektet «fisk og sjømat for barn og unge».

Daniel Rasmussen leverer lyd og lys.

Daniel har alle årene levert lyd og lys for Kunesdagan. Vi er fornøyd med å ha en lokal leverandør som har mye utstyr til lyd og lys.

LydMix bidrar med noe backline til redusert pris.

Min Boazu vil levere reinskav som blir solgt på kveldene under Kunesdagan.

Mediaverkstedet er vår samarbeidspartner for nettside og epostkonto. De har levert oss rabattert produksjon og drift av nettsted.

Logo

Trykkeriservice trykker plakater, verdibonger og profilering for Kunesdagan