Fredag 29.juli holder Siri Broch Johansen foredrag fra boka Brev til kommisjonen. 

Foto: Lene Ødegård Olsen

Siri / Juho-Sire, elvesame og tanaværing, mor til en sjøsame og kamerat med opptil flere, har skrevet en bok med 70 brev til sannhets- og forsoningskommisjonen.
Hun tar for seg fornorskningshistorien i egen slekt, og veien tilbake til samiskspråklighet. Hun skriver om arealpress og om det indre presset, og prøver å lage bilder av hvordan hun ser for seg det samiske samfunnet – eller kanskje heller de samiske samfunnene – i en tid der mye står på spill.
Hun skriver om áhkku, far, datter og den søskenflokken hun vokste opp i. Hun skriver om å aldri eie språket helt, men likevel gi det videre til neste generasjon.
Hun skriver om å være innenfor og utenfor samtidig, om å se i begge retninger og prøve å fortelle hva man ser.
Hun kommer til Kunesdagan fredag for å lese noen utvalgte brev fra boka og samtale med publikum.
Etter foredraget er det mulig å kjøpe boka av Siri.
I denne linken kan du lese om programmet.