Lange dager og sene kvelder – og nå er Kunesdagan 2022 historie.

Foto: Jan Ove Midlang

Først og fremst må vi takke alle frivillige, våre samarbeidspartnere, og støttespillere for muligheten til å arrangere «Verdens minste festival» – Kunesdagan, som skal gjøre deg litt klokere og veldig mye gladere. 

Vi håper du likte deg som frivillig, som gjest og som artist. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra artister, som har følt seg godt ivaretatt under årets Kunesdaga. Dersom artistene er godt ivaretatt gir dem også det lille ekstra fra scenen under sin konsert.

Vi har hatt en evalueringskveld, der vi har notert oss mange momenter av positiv karakter men også forbedringspunkter og eventuelle justeringer som trengs for neste års Kunesdaga.

Vi vil også gjøre en spørreundersøkelse for å få enda bedre innsikt i hva folk mener om Kunesdagan.

Foto: Kunesdagan

Bildet av Multebærbjørn og flytebrygge er også med link til Kunesdagan. Vi tok initiativet til å starte prosessen med å få etablert ei flytebrygge på Kunes. Vi tok også initiativet om å lage et festivaløl. Juga Mikrobryggeri likte ideen og i årets produksjon på rundt 500 liter ble det brukt rundt 60 kg multebær, en drøss tørket bjørkeskudd og andre ingredienser som trengs for å brygge øl. Samtidig må vi tørre å se nye muligheter som bare gir Kunesdagan enda mer sjel, galskap og spontanitet.

Foto: Kunesdagan

Som eksempel på spontanitet og aktivitet som ikke står på programmet er gatekunster Erik Fjukstad som jobbet med graffiti under hele Kunesdagan og fikk det ferdig til at han kunne nyte konserten med Klish.

Alt utstyr som er lånt og leid er tilbakelevert – Nå er tida inne for å få betalt alle regninger, få inn alle midler som er innvilget, først da vet vi hvordan bunnlinja blir i år. Det er avgjørende for hva som blir fortsettelsen.

Takk for i år – Vi sees – Sett av siste helga i juli 2023, om du vil være frivillig, gjest eller artist!!