10996091_1027101700633348_444822507649688576_oBli med på gudstjeneste på Brattholmen, søndag 2. august klokken 13:00. Etter gudstjenesten blir det tid til kaffe og grilling.

Nina Planting Mølmann fra Gjenreisningsmuseet i Hammerfest kommer for å fortelle litt om 2. verdenskrig og brenninga og rømningsvinteren 1944/45, og tiden rett etter freden.

Mads Robert Berg Nilsen spiller gitar og synger salmer som alle kan synge med på. Presten som skal forette er Esther Lønmo.

Oppslag fra dagboka til Hans og Bjørg Simonsen blir hengt opp på veggene.

Etter maten kan de som ønsker det bli med på en vandring over til Klokkervikbukta der gammen sto under krigen.

Vi kommer tilbake med mer om båtskyss fra Kunes til Brattholmen.