«Dersom alle gjør litt, blir mye gjort»

Vil du være med å bidra?

Kunesdagan har satt Kunes på kartet på en positiv måte og vi håper at dette også er din oppfatning.

Forberedelsene til Kunesdagan 2016 begynte allerede i august 2015 og har fortsatt utover hele vinteren, våren og nå i sommer. Det er likevel mange oppgaver som skal gjøres frem til arrangementet, under arrangementet og etter at Kunesdagan er over.

Oppgaver fremover:

  • Vi setter opp teltet på fredag 22.juli fra klokken 11:00.
  • Vi rydder samfunnshuset mandag 25.juli fra klokken 15:00 og utover ettermiddagen.
  • Rigging av telt onsdag 27.juli fra klokken 11:00.
  • Under selve Kunesdagan er det mange poster på programmet der det er mulig å bidra, som; kafedrift, kjøkken, servering på kvelder, følge opp ulike deler av programmet og mange andre oppgaver.

Ta kontakt med Gisle, Elin, Bjørg, Kjetil eller Alf Edvard dersom du vil bidra så vil vi kunne fordele oppgaver som passer deg.

Nedrigg mandag 1. og tirsdag 2.august.

Vi sees på dugnad!