Det har i lang tid vært ønske om bedre forhold for å kunne bruke sjøen mer. Ei allmenn flytebrygge har vært under planlegging i over to år.

De første planene var å etablere ei flytebrygge i nærheten av bygdelagets grillstue, det viste seg at det ville bli stor kostnader og ville hindre fiske langs fjæra.

Det siste året har planene vært å etablere ei flytebrygge innenfor eiendommen til Bjørg Masternes. Alle grunn i det området er privat og da må det gjøres avtaler med grunneierne for å få realisert oppsett av ei brygge.

Barents musikk- og kulturforum som driver Kunesdagan har tatt initiativ til å innhente priser på landgang og brygge, eventuelt med utriggere, undersøkt hvilke regelverk som gjelder og søkt midler fra Lebesby kommune. Det er sikkert flere steder å søke midler til ett slikt prosjekt men dette er altså starten. Det er ingen intensjon at Barents musikk- kulturforum skal arbeide med prosjektet videre men vi har forsøkt å få prosessen i gang – Fordi; dersom det blir en universell utformet tilgang til sjøen vil flere se nytten av å ha Kunes som base.

I vedtaket fra Lebesby kommune heter det blant annet: «Som sikkerhet for bindingstid kreves gjeldsbrev. Brygga må ha tilstrekkelig plass for allmenheten for av- og påstigning. Det forutsettes at det etableres en lokal forening, (båtforening), som påtar seg drift- og vedlikehold av bryggeanlegget». Vedtaket gjelder i fem år og har en tilskuddsramme på kr 350.000,-.

For å etablere ei allmenn og universell utformet brygge med mulighet for utleie av utriggere, opparbeiding av vei og parkeringsområde vil antakelig ha en kostnadsramme på over det tilskuddet som er fra kommunen men tilskuddet er en god start for det videre arbeidet. Lebesby kommune har gitt god veiledning i prosessen til nå og vil nok også bistår med veiledning videre. Det kan også vurderes om det skal legges strøm og tilgang til ferskvann til området. I forarbeidet er det lagt opp til at brygga skal kunne tas på land eller ankres i ett isfritt område på vinteren. Det bør også vurderes om utsetting og påland-dragning skal være i samme område eller forbedre området ved grillhytta.

Det inviteres til etableringsmøte på Kunes samfunnshus torsdag 1.august kl 19:00 der intensjonen er å orientere om arbeidet så langt, velge hvordan forretningsform som skal være, etablere en forening/ansvarlig selskap/AS eller lignende, utarbeide vedtekter, velge ett styre mv. Når foreninga er etablert kan denne fortsette prosessen med å etablere og tinglyse avtaler med grunneierne, bli registrert i Brønnøysundregistrene, åpne bankkonto og fortsette arbeidet med finansiering, velge bryggeleverandør, beslutte om det må settes opp bølgebryter, etablere kontakt med et ansvarlig foretak med kompetanse som kan bistå for utfylling av søknadsskjemaene og kontroll av oppfyllelse av lovverket med blant annet ansvarshavende. Tore Magne Hoem som leder bryggeforing i Longyearbyen og mange andre vil ha nyttig kompetanse i prosessen videre.

Ønske er at det fra våren 2020 skal være lettere tilgang til sjøen – Velkommen til møte – her blir det servert te, kaffe og kjeks.