Kunesdagan er endelig klar for å gjøre fest men trenger deg som liker å være frivillig. 

Mange har skapt seg kompetanse med å være frivillig på festivaler – Nå trenger Verdens minste festival deg!

Vi starter 29.juli og driver på til 1.august med selve Kunesdagan, så trenger vi frivillige både for opp- og nedrigg.

Det er mange oppgaver som skal løses og de senere år har vi har mellom 60 og 70 frivillige som har gjort det mulig å gjennomføre Kunesdagan.

Barents musikk- og kulturforum er en arrangørorganisasjon som har til formål å arrangere Kunesdagan eller andre arrangement. Eventuelt overskudd skal tilfalle bygda eller Indre Laksefjord.

I år blir det ekstra krevende å arrangere, fordi vi må holde godt smittevern.

Oppgaver som frivillig kan være; rigging av området, vakter/vertskap, innslipp, selger i baren, artistvertskap, bidra til orden på campingen, nattevakter, transport mv. For noen av oppgavene kreves det at du er over 18 år (baroppgave), må ha førerrett til bil, mulig behov for minibuss-sjåfør mv.

Er du interessert?

Kanskje ditt idrettslag eller annen forening er interessert?

Ta kontakt med Elin Linløkken på mobil: 481 53 234 eller Bjørg Masternes på mobil 951 18 700, evnt Alf Edvard Masternes på mobil 995 68 595. Det er også mulig å sende en epost til post@kunesdagan.no

Bli med for å skape noe for fellesskapet!