Av: Alf Edvard Masternes

Som leder av en liten og ung kulturaktør på min hjemplass, sjøsamebygda Kunes, er vi avhengig av gode hjelpera, både hoder, hender og i det økonomiske.


Arrangøren Barents musikk- og kulturforum har i løpet av tre år fått mye til med god hjelp og dugnadsånd. Økonomisk har vi fått bidrag fra lokalt næringsliv, fagforening, fra havbruksnæringen men ikke minst fra Lebesby kommune. De har alle trodd på oss og vår profil. Første året fikk vi også midler fra Sametinget.  Vi jobber nå med programmet for årets Kunesdaga som foregår i perioden 27.-30.juli.

Kunes er ei lita bygd med litt over 20 – tjue fastboende. Når bygda fikk over 60 personer som jobbet dugnad for Kunesdagan i 2016 ble jeg både rørt og glad. Også når foredragene er fullsatt og vi har rundt 250 glade folk i musikkteltet.
Vår profil er å se Kunes og Indre Laksefjord i et historisk perspektiv men også se fremover på muligheter. Under dagene skal det være mye aktivitet for barn, unge og voksne. Alt fra konkurranser, egen aktivitet, utstillinger, foredrag, filmer, humor og musikk. Vår profil er å ha foredragsholdere og artister som er fra fylket eller har tilknytning til Finnmark.

Ikke samisk nok
At Kunes er ei sjøsamebygd der fornorskninga har slått til er vesentlig i det historiske perspektiv er en naturlig profil.
I 2015 fikk vi avslag fra Sametinget, med begrunnelse i at det er lite samisk innhold i programmet. I 2016 var avslaget på at det ikke gis støtte til kurs. Dette selv om vi ikke arrangerte kurs. Mens klagen til Sametinget ble skrevet før jul sendte vi søknad til kulturmidlene i Finnmark fylkeskommune. Ps: svar på klagen er ikke mottatt.
Finnmark er et flott kulturfylke med mange ildsjeler. Noen av ildsjelene og arrangører har mottatt støtte i godt over tjue år. Søker og mottar fortsatt.
Nå har administrasjon i Finnmark Fylkeskommune utarbeidet to forslag til tildeling og i begge forslagene og innstilling til politikerne er Kunesdagan foreslått med kr 0. Begrunnelsen er at vi har for utydelig profil og av liten regional betydning.
Jeg stusser på at ikke administrasjon har oppdaget vår profil, og hvor spisset skal egentlig kulturaktiviteter i ei lita bygd være?
Vi er realistisk og budsjettet er på litt over 300.000.
Politikerne i fylket skal behandle saken 31.januar.

Hva er riktig profil?
Hva er samisk nok?

Jeg er som leder av Barents musikk- og kulturforum takknemlig for støtten vi får og at svar blir gitt.
Jeg kunne tenkt meg debatt om bruk av offentlige midler og hvordan små bygder med ildsjeler kan nå opp i det offentlige både i fylkeskommunen og i Sametinget.
Hva er riktig profil?
Hva er samisk nok?
Jeg ser ikke bort fra at innlegg til debatt diskvalifiserer oss både i klagen til Sametinget og fremtidige fylkeskommunale midler men det får stå sin prøve.
Før Kunesdagan til sommeren inviterer vi til konsert på Kunes samfunnshus 23.februar. Konserten er satt i gang i samarbeid med Scene Finnmark. De tror på oss og vår profil.
Gjestene under Kunesdagan tror på vår profil men kan risikere å måtte betale mer for kulturen vi tilbyr.
Vi vil gi kultur og stolthet til bygda – det er vårt hovedmål og vår profil.