Kunesdagan har vært heldige med gode bidragsytere – både de som stiller opp økonomisk men også de som stiller opp med de menneskelige ressursene. Pr 16.juli har vi mottatt tilsagn på kr 85.000,- i støtte. Vi har også mottatt støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet på inntil kr 65.000,- for sjømattiltak for barn og unge.

Vårt budsjett er på nærmere kr 450.000,-, dette inkluderer honorarer, flybilletter, husleie/avgifter til TONO og bevilling for alkoholservering, overnatting, transport, innkjøp og andre kostnader for å arrangere Kunesdagan.

Hovedinntektskilden er og blir salg av inngangspass til kveldsarrangement og overskudd på salg i kafe og i bar. Det betyr at vi trenger mange hyggelige gjester som vil legge igjen noen kroner hver dag. De frivillige er tross alt det viktigste for å kunne gjennomføre fire dager med godt og variert innhold. Det er vanskelig å beregne hva verdien er men den er uansett det som gjør det mulig å tilby fire dager med hygge.

Lebesby kommune er viktig for å planlegge og gjennomføre Kunesdagan.  De stiller opp med veiledning og infrastruktur så som telt, bord og stoler. Økonomisk gir de kr 30.000,- i støtte.

Finnmark fylkeskommune har gitt kr 20.000,- i støtte til årets Kunesdaga.

Fagforeningen Forbundet for Ledelse og Teknikk bidrar med kr 20.000,- i kulturstøtte.

Settefiskanlegget i Friarfjord, Laksefjord AS støtter oss med kr 7.500,- i tillegg bidrar de med fisk.

Statnett som er systemansvarlig for kraftsystemet i Norge støtter med kr 5.000,-

SalMar Nord A/S driver lakseoppdrett blant annet i Bekkarfjord og støtter Kunesdagan med kr 5000,-

Grieg Seafood Finnmark produserer smolt i Landersfjord og støtter Kunesdagan med kr 5.000,- 

 

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget inntil kr 65.000,- for sjømattiltak for barn og unge. Her vil ikke hele beløpet uavkortet bli utbetalt men bli betalt etter rapportering på aktiviteter og regnskap.

King Goya er ett reiselivsmagasin på nett som lager reportasjer fra små og store steder i hele verden vil dekke Kunesdagan i år. Avtalen innebærer et stort markedsføringspotensiale for oss.

Kunes opplevelse og handel er vår lokale leverandør av det meste innen dagligvarer, alkohol, overnatting og andre praktiske saker for at Kunesdagan kan gi det beste tilbudet til gjestene.

Mediaverkstedet leverer tjenester for vår nettside og epostserver. De er virkelig til å anbefale for andre små og store foreninger, artister, bedrifter og firma.

Lyd og lys er det Daniel Rasmussen, Lakselv og Lydmix i Hammerfest som står for.

De frivillige er tross alt det viktigste for å kunne gjennomføre fire dager med godt og variert innhold. Det er vanskelig å beregne hva verdien er men den er uansett det som gjør det mulig å tilby fire dager med hygge.

Ett eventuelt overskudd skal slik vi har uttalt tidligere år tilbakeføres Kunes-området.