Torsdag etter ordførerens åpning av Kunesdagan kl 14 får vi bedre kjennskap til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Sannhets- og forsoningskommisjonen er nedsatt av Stortinget for å granske fornorskningspolitikken overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner.

Kommisjonen, ved kommisjonsmedlem Liv Inger Somby, vil snakke om granskingen som foregår og snakke med personer som har opplevd fornorskning og urett.

Liv Inger Somby

Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer.

Vi oppfordrer alle som føler for det eller har interesse til å ta kontakt med Liv Inger under arrangementet. Vårt arrangement er gratis og utendørs.

Hele kommisjonen

Les mer om kommisjonen HER