Georg «Goggen» Tornvik besøkte Kunesdagan via Skype i 2014. I år er han med på direkten. Georg Tornvik

Goggen har sett på folketellingen i Lebesby kommune fra 1910. Han har sett på hvor de som har bodd på Kunes etter 1945 kom fra og hvordan utviklingen påvirket bosetningen. Utdannelsesamfunnet der unge reiste ute for å skaffe seg utdannsele, men som ikke kom tilbake fordi det ikke var jobber å komme tilbake til.

Under foredraget kommer han inn på kultur, forskjellige tradisjoner, sosiale vilkår, hva som var leveveien og religionen. Som senior vil han også gjøre seg opp tanker på hva som kan gjøres for å blåse liv i Kunes.

Goggen møter du på torsdag.