Fisk og sjømat for barn og unge

2019-03-28T14:48:09+01:00

For tredje år vil det på dagsprogrammet til Kunesdagan bli fisk og sjømat for barn og unge.  Vi er innvilget 20 000 kroner fra fiskeridepartementet. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere til gode tiltak som på sikt er med på å øke sjømatkonsumet hos den norske befolkningen. Nærings- og fiskeridepartementet støtter tiltak som først og fremst [...]