Aslak Janitz og Birkir L Gudmundsson Jullum møttes under fjorårets Kunesdaga og fant «tonen».

Torsdag etter vår faste jamsession vil Aslak og Birkir spille god og variert musikk utover torsdagskvelden.

Billetter kan du kjøpe her.