Finnmark fylkesbibliotek vil delta under Kunesdagan for å samle inn bilder fra Laksefjord. 

Facebooksida Gamle bilder fra Laksefjord / Dološ govat Lágesvuonas har fått stort engasjement og det legges ut bilder som forteller en historie, enten om en familie eller ett sted.

Telefonistinne Marit Sofie Olsen ved Kunes telefonsentral. 

Fylkesbiblioteket forteller:
«SIKRING AV FINNMARKS FOTOHISTORIE ETTER KRIGEN  1950 – 2000

Innsamlingsprosjekt med digitalisering av fotografier fra Laksefjord under Kunesdagan!

Kom med dine fotoalbum og andre fotografier som representerer dagligliv og aktiviteter i ditt lokalsamfunn.

Forslag til tema: gjenoppbygging, fiske & fangst, foreningsliv, sportslige aktiviteter, lek, høyonn, husdyrhold, skoleliv, røyking av fisk, alle årstider, jul, 17.mai, mørketid, våronn, bøting av garn, alt som forteller noe om livet på denne tiden.

Fargebilder er spesielt velkomment!

Vi har også laget en liten utstilling med bildene etter lærer Richard Bergh fra Kunes og Veidnes.

Kom til Kunes under Kunesdagan, vi skanner disse to dagene:  26.-27.juli mellom 11:00-16:00.

Alle som kommer med album og bilder får signert kontrakt på bildebruken.

Vi sender også en digital kopi av bildene vi velger ut til Finnmark fylkesbiblioteks fotoarkiv.
Mer info om prosjektet: Evy Andersen Mobilnr: 92281788