En av våre ideer med Kunesdagan er å se tilbake for å få ett historisk perspektiv om Finnmark og Indre Laksefjord. «Det er utfordrende å se fremover dersom du ikke har med deg historia».

En Laksefjording vender tilbake
James Karlsen er født i Laksefjorden og levde sine første år i fjorden. Hver sommer logger han av PCen og slår av mobilen. Han og familien pakker da nemlig ryggsekkene og drar til Langøra og lever som hans forfedre gjorde. De vandrer på gjengrodde stier, fisker i fjorden og vedlikeholder etter beste evne hus og jord.

Torsdag 27. juli kommer James til Kunesdagan for å dele sin tanker med oss om næringsutvikling i sjøsamiske områder. I foredraget «I går var i dag i morgen» vil James snakke om fortid, nåtid og ikke minst framtid for sjøsamiske områder.
James bor nå i Mandal og jobber  som forsker ved Universitet i Agder, Agderforskning og Orkestra, en Baskisk forskningsinstitusjon i Spania. Han har tidligere jobbet i Finnmark fylkeskommune med næringsutvikling og fylkesplanlegging.

Foredragene våre er og erfaringen er at det blir fullt på samfunnshuset under foredragene – Vi gleder oss til refleksjonene som James tar oss med inn i.