Mikkel GaupMikkel Gaup var til stede under Kunesdagan i fjor, og vi er glade for å kunne fortelle at han kommer tilbake i år! Denne gangen med joikeverksted fredag klokken 18:00.

Joik er samisk for sang og er samenes tradisjonelle folkemusikk, tidligere har joik hatt en vesentlig posisjon i samisk religion.

Mikkel Gaup, kjent fra samiske historiske filmer som Veiviseren og Kautokeino-opprøret, gir barna en innføring i joikens ABC før han lærer dem å joike. Gjennom verkstedet får barna lære kunsten om joiking, stemmebruk og hvordan utføre en joik. Mikkel vil også fortelle litt om klesdrakten og det samiske flagget.

Etter stemmeoppvarmingen går barna i grupper hvor hver gruppe lager sin egen joik, som de kan framføre for de andre senere.

Joikeverkstedet har tidligere besøkt flere skoler og har blitt godt mottatt!