Marte Lill Somby F. 1987 Utdannet ved Kunstakademiet i Tromsø 2013-2016.

Foto: June Bjørnback

Som samisk-norsk billedkunstner har det vært viktig for Marte å jobbe med samtidsaktuelle spørsmål, kultur og identitet. En av hennes motivasjoner er å være en en stemme og kunne fortelle en historie, om den er personlig forankret eller en del av kulturen.

«Jeg inspireres av naturen, kultur og identitet.  Et stille narrativ med et spenn mellom  figurasjon og abstraksjon. Estetikken og kontrastene i hverdagslivet.  Jeg jobber med grafikk, broderi, tegning, fotografi, video, duodji, til skulpturelle installasjoner» sier Marte.

Med nye og eldre verker ønsker hun å sette et fokus på samiske naturområder og vise et mangfold av den vakre naturen vi har rundt oss. Samt portrettere en del av samisk historie, med hellige steder og fjell. Prosjektet og kunstverkene knyttes også opp til mentalhelse, hvor forskning viser viktigheten av samhandling i og med naturen og hvordan den påvirker oss positivt mentalt og fysisk.

Konseptet er under utarbeiding og i utstillingen under Kunesdagan viser hun deler av verkene som er produsert med støtte fra Troms og Finnmarks fylkeskommune kunstnerstipend.  Alle grafiske trykk er særtrykk og  finnes bare en av hver variant.

Utstillingen vil stå på samfunnshuset torsdag til lørdag og er gratis å besøke. Det vil være begrensinger på antall på utstillingen for å ivareta smittevern.