Da vi startet Kunesdagan omskrev vi uttrykket fra Pippi: «Dette har vi aldri gjort før, så det går sikkert bra!» 

Vi lagde oss ett annet uttrykk for Kunesdagan; Dersom alle gjør litt, blir mye gjort!

Kunesdagan har hatt fantastiske hjelpere de fem årene vi har laget firedagers hygge på Kunes og på Brattholmen. Tenk at i fjor var det over 60 personer som bidro med ulike oppgaver, dette for å gjøre Kunesdagan til en opplevelse for alle.

25.-28.juli blir det liv og røre i Indre Laksefjord og mange oppgaver skal løses. Har du lyst til å bidra?

Oppgaver er ikke bare under selve arrangementet men også før og etter.
Liker du å skrive, ta bilder eller lage filmsnutter, før, under og etter Kunesdagan?
Kanskje liker du å rigge og klargjøre før arrangementet?
Liker du å løse oppgaver på dagtid eller gjøre klar musikkteltet for kveldene?
Kanskje liker du å kjøre bil for store og små oppdrag?
Liker du å bidra på kveldstid med vakthold, innslipp, servering i baren, rydding mv?
Legge til rette for artistene inkludert klargjøring av rom?
Vil du å rigge ned, levere tilbake lånt utstyr mv?

Ja, oppgavene er mange og varierende og opplistinga er ikke uttømmende. Deltakelse vil gi egenutvikling og kanskje også ny kompetanse. Flere av oppgavene kan gjøres av unge under 18 år. For noen oppgaver må du være over 18 år, ha førerkort og evnt ha vandelen i orden for å være vakt men som sagt her er det nok av oppgaver å løse.
Har du ti tommeltotter eller flere skal vi nok kunne finne oppgaver også for deg!
Vi kan ikke love god betaling i penger men gode opplevelser å se tilbake på!

Ett eventuell overskudd fra Kunesdagan skal tilbakeføres Kunes og Indre Laksefjord.

Ta kontakt med Bjørg Masternes om du vil være med på vaktlaget på kveldene, da må du oppgi personnr mv som skal sendes politiet. Bjørg treffes på mobilnr 951 18 700.
Ta kontakt Med Elin Linløkken på mobil 481 53 234 dersom du vil bistå med andre oppgaver.

Dersom du ikke kan være hjelper så er du likevel velkommen til å besøke Kunesdagan – Om du skal på kveldsunderholdningen kan du forhåndskjøpe inngang HER