Kjetil Hanssen vil gjennom sitt foredrag fredag 26.juli ta for seg «Kampen om historien».

Hvem eier historien? Er det historien fra tidligere reisebrev som skal være Finnmarks historie? Er det historien om at verdiene endrer navn fra ressurser når de blir sendt ut av fylket men som kalles subsidier når de kommer tilbake? Slike betraktninger vil Kjetil ta for seg i sitt foredrag på fredag under Kunesdagan.

Foto Kristin Marie Ericsson Sagat

Utdrag fra reisebrevet som Erkebiskop Erik Valkendorf sendte til Paven i Roma i 1512:
«I Finnmark er der noen forferdelige sjøormer. De minste er atten meter lang og tre meter tykk. De største er over nitti meter og forholdsvis tykke. Finnmark har et folk, lav av vekst og kalles «skrellinger». De bor i underjordiske hus slik at man ikke kan fange dem. I Øst Finnmark bor det også noen ville mennesker. I fornuftens bruk, skiller de seg ikke mye fra aper. Foruten alt dette, finnes det i Finnmark mye som jeg forbigår i stillhet, fordi det er for utrolig, og fordi jeg ikke vil ergre deres Hellighet.» Fra Mørkets og kuldens rike av Nils Magne Knutsen.

Så spørsmålet blir; hvilke historie er riktig, hvem eier historien og hvilken historie skal bringes fremover? Møt opp på Kunes Samfunnshus fredag 26.juli for ett muntert og alvorlig foredrag. Foredraget er gratis så møt opp for litt påfyll av kunnskap og refleksjoner.

Kjetil er kjent for ett utall revytekster for revygruppa BLØGG, tekster som treffer situasjonen på kornet. Han er deleier av Kunes Opplevelse og Camping og snart pensjonist fra Forsvaret.

Om du ikke har forhåndskjøpt inngang til kveldsunderholdninga kan du kjøpe det HER