Line Kalak holder foredrag lørdag 27.juli om «regulering av fjordfiske gjennom tidene»

Kunesdagan har alle år hatt ulike vinklinger på lokalhistorie på faktabaserte foredrag. Også i år vil vi ha fokus på historie og om fjordfiskeriene.

Line som opprinnelig kommer fra Kalak/Kjøllefjord skal i sitt foredrag snakke om fiskernes kamp om ressursene. Som laksefjording vil hun også komme inn på reguleringen av sjølaksefisket.

Foto: Privat

Line er prorektor og doktorgradsstipendiat og jobber ved Samisk høgskole. Hun er utdannet jurist og holder på med doktorgradsavhandlingen «Samenes rett til fiske i saltvann». Spesielt interessert i retten til naturressursene, lokalbefolkningens rett, tradisjonell ressursutnyttelse og tradisjonell kunnskap i forvaltningen av naturressursene. Line er leder i Laksefjord sjøsameforening/Lágesvuona mearrasámesearvi.

Våre foredrag er gratis og veldig godt besøkt, så det er lurt å komme til Samfunnshuset før annonsert tid.

Har du ikke kjøpt inngang til kveldsunderholdninga? Kjøp HER