Tidligere har blant annet ordfører, varaordfører og fylkesordfører åpnet Kunesdagan.

I år er det Sametingspresident Aili Keskitalo som gjør den offisielle åpningen torsdag 25.juli. Som definert sjøsamisk område har vi bedt presidenten å fokusere nettopp på det sjøsamiske i sitt innlegg.

Åpningen skjer på samfunnshuset og er gratis for alle – Dersom du skal på kveldsunderholdningen i musikkteltet så forhåndskjøp inngangspass

Torsdag før den offisielle åpningen starter VM i kongekrabbefiske som varer til fredag formiddag.