I disse tider er det mange muligheter for spleising. Noen er blitt spleiset via sosiale medier så som Facebook, Snapchat, Tinder og noen har blitt spleiset under Kunesdagan.

Tegnet av Inger Marie Hoem

Kan du spleise? Mange hevder sikkert det med stor selvsikkerhet!

Under Kunesdagan får du lære den egentlige spleisinga – av tau! Her vil Frode Jensen vise hvordan spleising gjøres, det er en nyttig ting alle bør kunne.  Så får andre hjelpe med de andre versjonene av spleising.

Vi legger opp til at det blir mulighet til å lære spleising både torsdag, fredag og lørdag. Tidspunkt blir annonsert senere. Kanskje du også har lyst å lære å bøte? Altså bøte garn? Ja, om vi er heldige har Frode også med seg bøtenål, tråd og garn. Det er forresten fritt frem til å delta i instruksjonen også.

Husk å forhåndskjøp inngangspass til kveldsunderholdninga

Følg oss på Facebook eller Instagram ved å klikke på ikonene under.

Vi legger ved ett par videoer fra YouTube fra 2015 og 2017.