Under Kunesdagan 2021 var det intervjuer og innsamling av opplevelser for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Nå er rapporten ferdig og vi får innblikk i hva kommisjonen har funnet. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen

Kommisjonen leverte sin rapport, Sannhet og forsoning i juni. Lørdag 29.juli får vi innlegg fra Liv Inger Somby på hva som er hovedkonklusjoner og anbefalinger videre.

Sannhet og forsoning

Liv Inger var på Kunesdagan i 2021 og samlet inn informasjon for kommisjonen. Da jobbet hun på Sametinget i tillegg til kommisjonsarbeidet. Hun begynner i ny jobb som rektor på Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole fra 1. august

Liv Inger Somby

Rapporten er levert – Hva nå ?- er vel det naturlige spørsmålet. Kanskje får vi noen svar på Kunes samfunnshus lørdag 29.juli.

Denne programposten er gratis for alle. Mat og drikke selges på kafeen.

NRK har ei samlesiden om kommisjonens arbeid her

Se vårt program på www.kunesdagan.no

Kjøp inngang til kveldsunderholdningen på forhånd her