Hvordan gjenoppbygge fjordtorskebestanden og litt om farer og muligheter med Stillehavslaksens jevnlige inntog i fjorder og elver blir tema fredag 28.juli på Kunes samfunnshus. 

Stillehavslaks, pukkellaks, russelaks

Fredag 28.juli får vi foredrag av forsker Hans Kristian Strand fra Havforskningsinstituttet om gjenoppbygging av fjordtorskebestanden og litt om stillehavslaksen aka russelaksen aka pukkellaksen sin inntog i fjordene og elvene i Finnmark.

Hans Kristian Strand Foto: Havforskningsinstituttet

I foredraget vil Hans Kristian vise materiale, bilder og videoer knyttet til fjordtorsken. Han vil også komme inn på farer og muligheter om arten Stillehavslaksen som er uønska i fjordene og elvene.

Hans Kristian har mange års erfaring med marin yngelproduksjon (gråsteinbit, flekksteinbit, piggvar, torsk, rødspette, kveite), weaningfasen og landbasert lengdestrømsrenneteknologi.

De senere årene har han arbeidet med utvikling av en metode for restaurering av kråkebollebeitet tareskog ved hjelp av brent kalk.

Utviklingsarbeidet har foregått både i laboratorie og felt, samt i nært samarbeid med en industriaktør. Prøvetaking av kommersielle fiskefangster har også vært en fast oppgave de siste årene.

Vi har invitert Hans Kristian til å holde foredrag om fjordtorsken og laksen som er på fremmedartlista i Norge.

Foredraget er gratis og åpent for alle. Mat og drikke kjøpes på vår kafè.

Se programmet for Kunesdagan 2023 på våre nettsider

Kjøp inngang til kveldsunderholdningen på forhånd her