For at vi skal kunne gjennomføre Kunesdagan trenger vi gode støttespillere. 

De viktigste støttespillere er de frivillige som burde fått stor applaus for sine bidrag. Uten frivillige – Ingen Kunesdaga!!!

Lebesby kommune bidrar med blant annet infrastruktur, festivalstøtte, støtte for innkjøp av utstyr mv.

Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med festivalstøtte.

Statkraft bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.

Mediaverkstedet løser nettside, epost og god service innen digitale løsninger.

Statnett bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.

Laksefjord AS Lerøy bidrar med laks til vår laksesuppe og økonomisk støtte.

Trykkeriservice hjelper oss med design og trykk

Lyder fisk bidrar med fiskekokk og varer for Fisk og sjømat for barn og unge.

Kunes opplevelse og handel har mye av varelevering, overnatting, maskiner og utstyr.

Grieg seafood bidrar med økonomisk støtte til arrangementet.

Børselv taxi minibuss for transport av artister

Audiopartner Scene, lyd og lys

Juga mikrobryggeri løser vår ide om eget øl, Multebærbjørn er laget i god samarbeidsånd.