Vi fikk tilgang til bilder og dronefilm fra Adamselva slik det så ut søndagkveld 7.juni 2020.

Gaute Sørflaten tok med seg dronekamera og gjorde noen opptak og stillbilder av Adams- og Evafossen søndag 7.juni.

Det er nok lenge siden det har vært så stor vannføring i Adamselva. Mye sne på Laksefjordvidda og ingen vannføring fra Store Måsevann til Adamselv kraftstasjon på grunn av anleggsarbeid, er nok årsaken til å kunne se fossen som i gamle dager. Ja, før utbygginga av Laksefjordvidda.

Nyt bildene og dronefilmene!

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten

Antar at endene i Andeløpet hadde fått fart ned fossen.

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten

Foto: Gaute Sørflaten