Da vi begynte med Kunesdagan omarbeidet vi Pippi sitt uttrykk inn i arbeidet: » Dette har vi ikke gjort før, så det klarer vi nok» Etter hvert som vi har erfart at Kunesdagan at det er mange som kan og vil bidra til store og små oppgaver, derfor har vi nok ett arbeidsuttrykk; » Dersom alle gjør litt, blir mye gjort»
Nå er vi snart i gang med fjerde år av Kunesdagan. Planleggingen startet i midten av juni 2016.

Vil du være med på laget?
Fakta er at det bor ca 20 fastboende på Kunes, i fjor hadde vi over 60 frivillige som gjorde små og store oppgaver for at Kunesdagan ble en suksess.
Vi trenger mye hjelp også i år – Ett eventuelt overskudd skal tilbakeføres bygda og Indre-Laksefjord – Du bidrar i såfall med å skape bolyst og trivsel dersom du blir med.

Her er noen stikkord på oppgaver:
– Nett og sosiale medier: Vi trenger noen som liker publisering på nettside, liker å ta bilder og legge ut saker på Kunesdagan
– Rigging av musikktelt og lokalene vi bruker på skolen og samfunnshuset
– Transport og rigging av teknisk utstyr
– Artist-transport
– Turmarsjguide
– Kafevertskap
– Kokker for menyene vi serverer (laksesuppe og kongekrabbe er hovedmenyene)
– Vertskap på kveldstid (må være over 18 år) Kontroll ved inngang, alkoholservering, skjenkeregler mv
– Nedrigg
– Transport

Ta kontakt med Elin Linløkken på mobil 481 53 234 dersom du vil bidra.

Her er noen bilder fra fjorårets Kunesdaga på dags- og kveldstid og i mesterskap. Stort engasjement alle steder.