Som tidligere år vil det være sommergudstjeneste på Brattholmen som avslutning av Kunesdagan.

Søndag 29.juli vil tidligere biskop i Nord-Hålogaland Per Oskar Kjølaas holde gudstjeneste på Brattholmen.

Foto: Kirken

Kjølaas har skrevet boken Bibelen på samisk (Oslo, 1995), og har også oversatt bl.a. Luthers lille katekisme til nordsamisk. Han var også sentral i nyoversettelsen av Det nye testamente til samisk, og har siden 2002 vært leder for Prosjektgruppen for Samisk bibeloversettelse. Dette i følge Wikipedia

Kjølaas gikk av med pensjon som biskop 1.september 2014. Men nå har han takket ja til å holde gudstjenesten på Brattholmen.

Søndagens program oppdateres.