ANDELØP

Kjøp and på Kunes Opplevelse og Handel fra tirsdag og onsdag. Fra torsdag selges and på Kunes samfunnshus. Kr 25,- pr and.

Premier: 1.plass kr 1000,-, 2.premie kr 300,-, 3.premie og siste premie kr 200,-

HAVFISKEKONKURRANSE

Registrering på flytebrygga kl 11.00 lørdag.

50,- pr deltaker.  Konkurransen avsluttes med innveiing av fisk kl 14.00.

Premier: Størst fisk, uansett type 500 kr.

Minste fisk 250 kr.

Annonsering av vinnere skjer i musikkteltet kl 20.00.

LØRDAGSQUIZ

Det har vist seg at kunesere liker quiz. På lørdag vil det bli quiz i musikkteltet før musikken tar til. Vi oppfordrer til å danne lag på opptil 6 personer pr lag. Det blir mellom 20 og 30 spørsmål i quizen. De tre beste lagene premieres.