Steinar Pedersen, f. 1947, i Deanuodat/Vestertana.  Han har slektsrøtter også i Porsanger og Laksefjord.

Historiker, dr. philos. Var i mange år forsker ved Sámi Instituhtta. Har vært rektor og førsteamanuensis ved Samisk høgskole. Forskningsfeltet omfatter samiske grenseoverskridende rettigheter (Lappekodisillen), ulike typer ressursbruk og regelverk i samiske områder, og den norske nasjonalismens innvirkning på samisk språk og kultur. Har også vært sametingsrepresentant og statssekretær, samt deltatt i annen samfunnsrelatert virksomhet.

Torsdag 31. juli kommer Steinar til Kunes for å fortelle om hvordan forholdene var i Kunes og Laksefjorden før og etter 2. verdenskrig.

Er du interessert i historie? Da anbefaler vi dette foredraget! En ypperlig mulighet til å lære mer om hvordan det var i nærområdet.

Foredraget finner sted 31. juli klokken 19.00.